Fietsostrade tussen Paviljoenweg en Kalmthoutsesteenweg

De fietsostrade van Essen naar Antwerpen is een snelle en comfortabele fietsverbinding langs spoorweg 12. Het volgende gedeelte dat op stapel staat, is het stuk tussen Paviljoenweg en Kalmthoutsesteenweg.

Margo Tilborghs

Voor de aanleg van het stuk fietsostrade tussen de Paviljoenweg en de Kalmthoutsesteenweg werd een onteigeningsplan goedgekeurd door de Provincie. De onteigening is noodzakelijk om de nieuwe fietsverbinding te vervolledigen, zodat die een volwaardig alternatief kan vormen voor een vlotte mobiliteit van en naar Antwerpen.

Het dossier ligt nog tot 18 augustus 2014 voor ieder ter inzage op het gemeentehuis, dienst Openbare werken, alle werkdagen van 9u tot 12u. Omwille van een feestdag zal het gemeentehuis op vrijdag 15 augustus gesloten zijn. Bezwaren en opmerkingen dienen schriftelijk overgemaakt aan het schepencollege, Heuvelplein 23, 2910 Essen, en dit voor 18 augustus 2014.

MaTiMeer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio