Waarom nachtraven slimmer zijn dan vroege vogels

Foto: Shutterstock

Fit & Gezond

Waarom nachtraven slimmer zijn dan vroege vogels

Print
Als we Britse wetenschappers mogen geloven, dan hebben nachtuilen een hoger IQ dan vroege vogels. Uit een studie aan The London School of Economics blijkt immers dat er een verband is tussen onze intelligentie en het uur waarop we gaan slapen.

Een team wetenschappers analyseerde de slaapgewoonten van een groep Amerikaanse proefpersonen in hun twintiger jaren. De vorsers stelden vast dat intelligente deelnemers op een later tijdstip gaan slapen en de volgende dag dus later wakker worden in vergelijking met proefpersonen die een lager IQ hebben.

Volgens hoofdonderzoeker Satoshi Kanazawa is dit fenomeen makkelijk te verklaren. Hij zegt dat oermensen duizenden jaren geleden vooral overdag actief waren. Ze stonden op en gingen slapen met de zon, maar door de komst van kunstmatig licht is het bioritme van de mens in de war gestuurd. Hij concludeert dat minder intelligente mensen vandaag eerder toegeven aan dat patroon dan mensen met een hoger IQ.

De slimmere mensen negeren deze impuls en ‘rebelleren’ als het natuurlijke licht uitgaat, wat hun cognitief vermogen ten goede zou komen. De studie, die werd gepubliceerd in 'Psychology Today', toont immers aan dat wie laat gaat slapen, meer stilstaat bij de dingen die overdag gebeuren en deze dus beter kan kaderen. ‘Alleen in het donker kunnen we leren, absorberen en de dag evalueren. Het is een noodzakelijke zelfreflectie waar weinig mensen tijd voor vrijmaken. Het is een wereld die mensen die vroeg gaan slapen nooit leren kennen’, staat er geschreven.

Nog even een verduidelijkende tabel

IQ lager dan 75

Bedtijd tijdens de week: 23:41 - 7:20 uur

Bedtijd tijdens het weekend: 00:35 - 10:09 uur

IQ tussen de 90 en 110

Bedtijd tijdens de week: 00:10 - 7:32 uur

Bedtijd tijdens het weekend: 01:13 - 10:14 uur

IQ hoger dan 125

Bedtijd tijdens de week: 00:29 - 7:52 uur

Bedtijd tijdens het weekend: 01:44 - 11:07 uur

NIET TE MISSEN