© Patrick De Roo

Buurt roept om inspraak nieuw golfterrein

Het bestuur van de buurtvereniging Steynhoeve roept haar buurtbewoners op om het inspraakformulier te ondertekenen. Ze vrezen overlast van de nieuwe golf die in hun wijk gepland wordt.

PVNB

Op de terreinen van de Torfheide plant men de realisatie van een golfparcours met 9 holes, een golfschool, 3,5 hockeyterreinen voor 1600 spelende leden, een parking voor 297 wagens, enkele wandel en fietswegen, een beperkte fitness en bijhorende horeca. Het project grenst aan een woonpark en zal belangrijke neveneffecten zoals verkeersdruk en geluidshinder met zich meebrengen.

“Het Milieu Effecten Rapport gaat een bestemmingswijziging van de gronden vooraf” zegt buurtbewoner Dirk Verniers, “Het is de bedoeling dat het algehele gebied, van de Bethaniënlei tot Den Aard, momenteel natuur- en landbouwgebied, waaronder een gedeelte landschappelijk waardevol agrarisch gebied , omgevormd wordt naar recreatiegebied.” Het inspraakformulier kan iedereen downloaden via onderstaande website.

“Op diezelfde website kunnen bewoners lezen dat ze het recht hebben hun opmerkingen aangaande het ontwerp-milieueffectenrapport aan de administratie mee te delen door middel van het inspraakformulier. De administratie is verplicht met hun opmerkingen rekening te houden bij het verdere verloop van de procedure”, aldus Verniers.

Info: www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/ inspraak/lopendeinspraakproceduresMeer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio