© Frederik Beyens

Werken Ankerrui moeten voor vlot verkeer zorgen

Vanaf dinsdag 5 augustus laat de stad ingrepen uitvoeren aan de Ankerrui en Tunnelplaats. Deze ingrepen moeten ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de avondspits vlotter uit het noordelijke deel van de stad geraakt.

SiSt

Vandaag rijdt het verkeer zich immers vast in de Koeikensgracht en de Londenstraat-Amsterdamstraat. De stad kwam met de aannemer overeen dat de werken die het meeste hinder met zich meebrengen voor 1 september afgerond moeten zijn. Het kruispunt aan de Tunnelplaats zal op termijn ook beter aansluiten op de vernieuwde Leien.

Sinds de aanpassingen in 2009 verloopt het verkeer op de Tunnelplaats en door de Waaslandtunnel vlotter en veiliger. In een aantal aanpalende straten zijn de files tijdens drukke momenten echter langer geworden. Zo moet al het verkeer vanuit de Brouwersvliet en Oudeleeuwenrui dat naar Linkeroever en naar de Noorderleien wil momenteel door de Koeikensgracht. Ook het nieuwe profiel van de Londenstraat-Amsterdamstraat deed de verkeersdruk langs de Koeikensgracht toenemen.

Om hier iets aan te doen, beslist de stad nu enkele snelle maatregelen uit te voeren die goedkoop gerealiseerd kunnen worden. Zo worden de definitieve heraanleg van het kruispunt in het kader van de werken aan de Noorderleien en een mogelijke heraanleg van de tunnelmonding zelf niet gehypothekeerd. Deze maatregelen moeten de doorstroming vanuit de noordelijke binnenstad naar de Italiëlei verbeteren.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio