Belgische koe wordt uitgemolken

Foto: blg

Belgische koe wordt uitgemolken

Print

Een Belgische melkkoe leverde in 2006 jaarlijks ongeveer 5.903 liter, waar dat in 2012 uitkwam op 6.829 liter. Dat is een stijging met 15,7 procent, blijkt woensdag uit een studie van de FOD Economie.

De Belgische melksector wordt gekenmerkt door een steeds toenemende productiviteitsstijging en een sterke concentratietendens, met 46 procent minder melkveehouders tussen 2000 en 2012. Er wordt steeds meer melk geproduceerd (+22,5 procent tussen 2006 en 2013) met steeds minder koeien (-18,3 procent melkkoeien tussen 2000 en 2012).

Een Belgisch bedrijf telde in 2012 gemiddeld 50 melkkoeien tegenover 33 in 2000. Het geproduceerde volume per melkveehouder nam opvallend toe: terwijl een melkveehouder in 2006 nog gemiddeld 209.200 liter melk leverde, liep dit in 2012 op tot 339.000 liter, ofwel een stijging van 62,0 procent.

Het aantal liter melk dat opgehaald wordt bij de melkveehouders, lag in 2013 12,7 procent hoger dan in 2006, meer bepaald een toename van 2.995 miljoen liter in 2006 naar 3.373 miljoen liter in 2013. Deze toename hangt in eerste instantie samen met de uitbreiding (ter voorbereiding op het wegvallen) van het melkquotum.

62 procent Vlaams

Vlaanderen is momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 62 procent van de Belgische melkproductie, Wallonië staat in voor 38 procent ervan.

Uit de cijfers van het VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) blijkt dat de Belgische consument in 2012 gemiddeld 52 liter melk en melkdranken heeft gekocht voor thuisverbruik. Dat komt neer op circa 50 euro per inwoner. Zowel het bestede bedrag als het verbruikt volume dalen sinds 2009.

.

Nu in het nieuws