Actiecomité 'Jaagpad open' trekt van leer tegen vergunning van NV Celis

Print
Het actiecomité 'Jaagpad open' trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de stedenbouwkundige vergunning voor de ophoging van het terrein van de NV Celis.

De aanvraag heeft betrekking op een stuk grond in Tildonk (Haacht) dat drie meter wordt opgehoogd om er langs het kanaal van Leuven naar Mechelen een laad- en-loskade in te richten. “De reliëfaanpassing en de ingebruikneming van het terrein doen de verkeersdruk op de dorpskernen van Wespelaar en Tildonk toenemen en er is nog geen ontsluiting van de industrieterreinen Hambos en Kruineikestraat richting Mechelse steenweg”, motiveert Daniël Wildemeersch de beslissing.“Door de ontsluiting via de Vaartdijk wordt de publieke weg 3 ontoegankelijk gemaakt voor andere gebruikers. Tenslotte is de ontwikkeling van activiteiten met extra wegen in tegenspraak met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en is de verstoring van het landelijk karakter niet in verhouding tot de maatschappelijke baten van het project."Chris De Bruyn

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio