© Wim Hendrix

Weinig begrip voor labeling van producten uit Israël

Met een label op producten die uit Israël komen, wil de regering consumenten bewuster laten kiezen. Appelsienen bijvoorbeeld. Komen ze uit Israël, uit Palestijns gebied of uit bezet gebied? “Schandalig”, vindt het Forum der Joodse Organisaties. “Dit is het conflict naar hier halen. En dat is gevaarlijk voor alle Joden.”

Sylvia Mariën

Eerstdaags verschijnt op de website van minister van Economie Johan Vande Lanotte de rondzendbrief die zo’n label mogelijk maakt. Het label zal niet verplicht zijn, de warenhuizen hebben zelf de keuze.

“Maar ik zie niet in waarom niet, het gaat louter om het informeren van de consument”, zegt Vande Lanotte. “Het is puur een advies dat volgt op de Europese richtlijn. Het is ook in navolging van de trend dat consumenten bewuster kiezen. Wij willen geen politieke stellingname doen, Israëlische producten niet boycotten, geen sanctie opleggen. Dit is louter informatief. Een ‘soft law’ noemen we dat.”

En wat dan met andere conflictgebieden in de wereld? Moeten we dan ook producten uit pakweg de Krim - dat nu geannexeerd is door Rusland - labelen? “Dat is een beslissing die op Europees niveau moet worden genomen”, zegt Vande Lanotte.

Te complex

“Het systeem is met drie labels te complex”, zegt Dominique Michel van Comeos, de federatie voor handel en diensten. “Gaan leveranciers de labels plakken, of supermarkten? Voor supermarkten is het alleszins te omslachtig. Ze moeten eerst voor elk product in de rekken nagaan van waar het precies afkomstig is, en dat is niet voor elk product mogelijk. Daarna moeten ze de labels op de producten plakken - een tijdrovende bezigheid. Bovendien legt de regering de verantwoordelijkheid voor sancties tegen Israël bij de consument.”

Nu in het nieuws