‘Inschrijvingsgeld universiteiten moet omhoog, wie het moeilijk heeft moet lenen’

Roger Blanpain. Foto: MHB Marc Herremans

‘Inschrijvingsgeld universiteiten moet omhoog, wie het moeilijk heeft moet lenen’

Print

Roger Blanpain, emeritus hoogleraar aan de KU Leuven, is voorstander van een substantiële verhoging van het inschrijvingsgeld aan de universiteit, bijvoorbeeld van 600 tot 1.500 euro per jaar. Hij reageert daarmee op het Vlaamse regeerakkoord waarin met name afgesproken is om de dotaties aan de universiteit te verlagen en de instellingen de mogelijkheid zouden krijgen om dit financieel verlies te compenseren met hogere inschrijvingsgelden.

'Universiteiten hebben meer geld nodig voor het behoorlijk betalen van voldoende academisch, wetenschappelijk en administratief personeel en voor het organiseren van wetenschappelijk onderzoek wat noodzakelijk is voor onze economische en sociale vooruitgang en de opvang van de vergrijzing van de bevolking. De overheid heeft evenwel de middelen niet om het universitair budget te verhogen', aldus Blanpain.

Een verhoging van de inschrijvingsgelden is volgens Blanpain redelijk aangezien mensen met een universitair diploma later ook meer verdienen. Voor gegoede burgers stelt die verhoging geen probleem en is er geen enkele reden waarom de gemeenschap voor hen die kosten zou moeten dragen. Voor studenten uit minder gegoede families pleit hij voor de invoering van goedkope leningen die de student later terugbetaalt als hij aan de slag is en voldoende inkomen puurt uit zijn job.

'Ik spreek uit ervaring. Destijds, toen ik aan de KU Leuven rechten studeerde kreeg ik een beurs van de Universitaire Stichting van 20.000 Belgische frank jaarlijks, op voorwaarde dat ik ‘onderscheiding’ haalde. Eens aan de slag heb ik dit bedrag met maandelijkse betalingen terugbetaald, waardoor er ook meer middelen waren voor de financiële ondersteuning van een nieuwe generatie studenten', aldus Blanpain.

Nu in het nieuws