Verkaveling moet ruim 3,5 miljoen euro opbrengen

Het gemeentebestuur van Zele start weldra met de tweede fase van de verkaveling Smeiersberg. Enkele voorwaarden om grond te kunnen kopen werden gewijzigd. 34 percelen worden te koop aangeboden, waarvan zeven per opbod.

De verkaveling in de Kouterbosstraat, Smeiersberg, heeft woelige tijden achter de rug. In 2012 werden de eerste 54 gronden met mondjesmaat verkocht. De verkoop vlotte volgens de burgemeester niet zoals verwacht. De wijk kreeg een tweede ontsluiting via de Gentsesteenweg en de nieuwbouwwoningen schieten als paddenstoelen uit de grond. Het gemeentebestuur acht de tijd rijp om de overige 34 percelen grond aan te bieden: vier percelen voor gesloten, 23 voor halfopen bebouwing.

De gronden worden verkocht per lottrekking. Zes percelen voor halfopen bebouwing en een open bebouwing worden verkocht aan de hoogste bieder. De gemeente rekent op een minimale opbrengst van 3.610.910 euro. Het winstbejag is een doorn in het oog van oppositiepartij CD&V. De dramatische verkoop van de eerste eerste fase was volgens hen te wijten aan de te hoge vraagprijs voor de gronden, zijnde 215 of 220 euro per vierkante meter.

Voor de tweede fase van de verkaveling stelden zij in april dan ook de vorm van erfpacht voor. Burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) beloofde het voorstel grondiger te bekijken.

"We hebben het systeem van erfpacht niet weerhouden omdat we het belangrijk vinden meteen over de inkomsten te kunnen beschikken", zegt Poppe. "De prijzen van de gronden stijgen niet. Anders dan twee jaar geleden mag een kandidaat-koper nu wel al over een eigendom beschikken. We kregen veel kritiek daarop. Heel wat jonge mensen hadden een klein huis of appartement en mochten geen grond kopen. Dat probleem hebben we nu weggewerkt."

"Ik ben ontgoocheld", zegt CD&V-fractieleider Hans Knop. "Mensen met een eigendom verdrukken de jonge mensen die kansen moeten krijgen. Ik zie geen visie in het woonbeleid. Door de hebzucht van het bestuur krijgen jonge mensen geen kans. Ze hadden de formule van erfpacht toch kunnen aanbieden.

Niet iedereen hoeft ervoor te kiezen."

Volgens Poppe is de formule nog niet begraven. "We bekijken eerst hoe goed het met de verkoop gaat. Als de gronden moeilijk verkocht raken, zullen we ze alsnog met erfpacht aanbieden."

JoP
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio