© BELGA

Gouverneur tikt stadssecretaris op de vingers

Stadssecretaris Roel Verhaert heeft ten onrechte geweigerd om gemeenteraadslid Joris Giebens (Groen) inzage te geven in een advies van het Agentschap Natuur en Bos in het dossier-Middenvijver. Dat zegt provinciegouverneur Cathy Berx.

VDAA

Gouverneur Cathy Berx meent dat de stadssecretaris wel degelijk inzage had moeten geven in het voorlopig advies dat het Agentschap Natuur en Bos, in het kader van de zogenaamde passende beoordeling, had overgemaakt aan het Antwerpse stadsbestuur.

Raadslid Joris Giebens had het advies opgevraagd bij de stad, maar na overleg met het kabinet van schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) besliste de stadssecretaris om het document niet vrij te geven. Volgens de stadssecretaris betrof het voorlopige advies een nietafgewerkt document, waardoor het aan de openbaarheid onttrokken kon worden.

Giebens diende daarop klacht in bij de gouverneur. Hij stelde dat het voorlopige advies wel degelijk als een afgewerkt bestuursdocument moest worden beschouwd. “Volgens het gemeentedecreet hebben raadsleden het recht om alle documenten in een procedure in te zien en er afschrift van te vragen”, zegt Giebens.

Lees meer in uw krant

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio