Tijd om pasmunt uit te betalen

Print

De formatie van de nieuwe Vlaamse regering zit in de laatste rechte lijn naar de finish. Het feit dat de partijvoorzitters Bart De Wever (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) de jongste dagen mee zijn aangeschoven aan de onderhandelingstafel, wijst erop dat de fase is ingetreden waarin moet worden afgetoetst of bepaalde afspraken op Vlaams niveau niet botsen met de plannen die de beide partijen hebben voor de vorming van een federale meerderheid.

Die federale tanker zet elke dag duidelijker koers naar onderhandelingen over een zogenaamde Zweedse coalitie van N-VA, CD&V, Open Vld en MR. Tot voor kort werd die formule nog de kamikazecoalitie genoemd, omdat de MR er zich als enige Franstalige partij wel heel erg in zou isoleren. Maar het vooruitzicht om zonder de PS en met een stuk of zeven MR-ministers te regeren, spreekt de liberalen toch wel aan. Bovendien is uit een bevraging gebleken dat bijna 70 procent van de MR-kiezers de voorkeur geeft aan zo’n regering boven een klassieke tripartite.

Vooruit met de geit dus, want volgende week eindigt de informatieopdracht van MR-voorzitter Charles Michel en dan is de kans reëel dat de koning de bal doorspeelt naar Elio Di Rupo, die nog steeds een tripartite wil vormen.

Maar om zo’n Zweedse coalitie te kunnen vormen, is pasmunt nodig. Pasmunt voor Open Vld, de partij die voorlopig blijft bij haar standpunt dat ze alleen meedoet als ze zowel federaal als Vlaams aan boord mag stappen.

En ook pasmunt voor CD&V, waar de linkervleugel (voorheen ACW, onlangs herdoopt tot beweging.net) zo’n regering met drie liberale partijen te rechts vindt en nog steeds hoopt dat het cdH er alsnog bijkomt, zodra de onderhandelingen voor de nieuwe Waalse regering zijn afgerond.

Pasmunt is een courant begrip in de politiek. Die kan worden betaald in de vorm van inhoudelijke bijsturingen, maar ook in de vorm van topfuncties zoals die van premier of Europees commissaris.

Het lot van Kris Peeters, Marianne Thyssen, Karel De Gucht, Didier Reynders en anderen ligt nog steeds in de weegschaal. Het feit dat er nu regeringen op alle niveaus moeten worden gevormd, maakt de zaken extra complex. Vlaams kan het snel gaan, maar op federaal vlak hoeven we voorlopig nog geen witte rook te verwachten.

.

Nu in het nieuws