© Wout Engels

Gemeente wilt van voorpost brandweer af

De voorpost van de Edegemse brandweer in Lint wordt mogelijk geschrapt. Door de nieuwe kazerne in Duffel verliest deze volgens het gemeentebestuur zijn nut en de gemeente zou het gebouw graag gebruiken om de technische dienst in onder te brengen.

Wout Engels

De brandveiligheid in de gemeente Lint wordt in goede banen geleid door het brandweerkorps van Edegem. Sinds 1994 had die een voorpost in de KMO-zone Lerenveld in Lint. Het gemeentebestuur gaat nu bij de hulpverleningszone Rand, waartoe Lint behoort, en grenszone Rivierenland vragen of de voorpost nog wel nut heeft.

"Op de grens van onze gemeente en Duffel is dit jaar de nieuwe brandweerkazerne ingehuldigd van de Duffelse brandweer", zegt burgemeester Harry Debrabandere (N-VA). "Het is op die manier mogelijk dat sommige interventies het snelst vanuit die kazerne kunnen worden uitgevoerd, ook al hoort Duffel bij de zone Rivierenland."

Blijft de Lintse voorpost ook volgend jaar bestaan, dan zal deze moeten verhuizen naar een andere locatie. Op 1 januari 2015 worden de bevoegdheden van alle gebouwen die door een brandweerkorps worden gebruikt immers overgedragen naar de desbetreffende hulpverleningszone. En de gemeente wilt het gebouw gebruiken voor haar technische dienst in onder te brengen.

"Door de overeenkomst met de brandweerzone nu op te zeggen, houden we het gebouw in eigen handen", zegt Debrabandere. "De huidige locatie van de technische dienst is verouderd en bovendien zonevreemd. In het huidige magazijn van de voorpost kunnen we een veilige en duurzame werkplek creëren voor de dienst."