Provincie wil vissen Grote Nete en Kleine Hoofdgracht vooruit helpen

De provincie Antwerpen liet dit jaar vistellingen uitvoeren op de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht. Foto: Tommy Maes

Provincie wil vissen Grote Nete en Kleine Hoofdgracht vooruit helpen

Print
Balen - De Provincie Antwerpen wil een aantal stuwen op de Grote Nete en Kleine Hoofdgracht in Balen verwijderen. Op die manier kunnen de vissen op de twee waterlopen beter stroomopwaarts zwemmen. De provincie hoopt in augustus 2015 te kunnen starten.

De Provincie Antwerpen heeft dit jaar twee vistellingen uitgevoerd op de Grote Nete en Kleine Hoofdgracht. "We hebben in maart en in september zo'n telling gedaan om de vispopulatie in kaart te brengen", verklaart Bianca Veraart, deskundige van de dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen.

Met het onderzoek wilde de Provincie de huidige toestand te weten komen van de vismigratie als voorbereiding op de werkzaamheden die volgend jaar op het programma staan. "We willen de stuwen op de Grote Nete en Kleine Hoofdgracht verwijderen, zodat bepaalde vissen beter stroomopwaarts geraken om zich voort te planten", zegt Veraart.

Ondertussen zijn de resultaten van het recente visonderzoek bekend. "Zowel in de Kleine Hoofdgracht als in de Grote Nete zwemmen diverse vissoorten. Het is ook goed nieuws dat zeldzame soorten zoals de beekprik en de kwabaal in beide waterlopen voorkomen. Wel is het noodzakelijk dat de vismigratie op de twee waterlopen wordt hersteld." De werkzaamheden zijn gepland in de loop van augustus 2015. 

 

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio