Wijziging reglement inzake afvalbeleid

Met de politieverordening inzake de huisvuilophaling keurde de gemeente Mol wijzigingen goed rond de voorwaarden voor het inzamelen van huishoudelijk afval.

Saskia Van Gestel

Omdat de verordening deels met een aantal artikels uit het GAS-reglement overlapte en om de invoering en gebruik van de gele papiercontainers te reglementeren, keurde de gemeenteraad de nieuwe politieverordening inzake de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval goed.

Belangrijkste wijzigingen

· Je mag je afvalcontainer (restafval, GFT of papier/karton) ten vroegste om 17 uur op de dag voor de ophaling buiten zetten. Ongeacht je container werd leeggemaakt of niet, je bent verplicht deze de dag van de ophaling terug binnen te halen.

· IOK verdeelt de gele papiercontainers in het najaar van 2017. Papier en karton mogen dan enkel nog aangeboden worden in deze container. De papiercontainer is niet verplicht maar je houdt er best rekening mee dat je je papier en karton dan zelf naar het containerpark moet brengen.

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio