© vgd

Opnieuw normale verkeerssituatie in industriezone Berkebossen

Dankzij een onderling akkoord met de aannemer verloopt zowel het in- als uitrijdende verkeer naar en van industriezone Berkebossen vanaf dinsdag 6 december opnieuw via het kruispunt met de Zuiderring.

Saskia Van Gestel

Het huidige eenrichtingsverkeer voor de inkomende voertuigen én de omleiding voor het uitgaand verkeer zijn dan verleden tijd. Vanaf midden volgende week doet de aannemer het nodige om de opgebroken betonstrook aan te leggen, zodat er opnieuw tweerichtingsverkeer mogelijk wordt.

Deze timing geldt onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden voor het uitvoeren van de noodzakelijke betonwerken op vrijdag 2 december. De betonwerken kunnen alleen op een vrijdag worden uitgevoerd, zodat de uithardingsperiode tijdens het weekend valt. Tijdens de uitharding zijn de bedrijfstoegangen onbruikbaar. Dit is niet mogelijk op weekdagen.

Na de eerstkomende betonwerken zet de aannemer de eigenlijke rioleringswerken verder én voert hij nog verschillende herstellingswerken uit. Deze werken situeren zich grotendeels op Balens grondgebied. Deze werken vinden nog eind 2016 en in de loop van 2017 plaats. De juiste timing hangt af van het weer.

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio