Lokale gemeenschappen in Dessel en Mol krijgen eeuwigdurend fonds

Print
Dessel / Mol - In juni werd het Lokaal Fonds officieel gesticht. Het fonds werd opgericht als onderdeel van het project rond de oppervlakteberging van radioactief afval in Dessel. Het zal projecten en activiteiten ondersteunen die een meerwaarde bieden voor de lokale gemeenschappen.

Om de bergingsinstallatie op hun grondgebied te kunnen aanvaarden, hebben de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol) verschillende voorwaarden gesteld. De partnerschappen vroegen ook de oprichting van een fonds dat de inwoners van de gemeenten Dessel en Mol ten goede zal komen.

Het startkapitaal van het Lokaal Fonds zal tussen 90 en 110 miljoen euro bedragen en wordt gefinancierd door de afvalproducenten. Uniek aan het Lokaal Fonds is dat het zichzelf gedurende eeuwen in stand zal houden. Op die manier creëren NIRAS en de lokale partnerschappen een blijvende meerwaarde voor de regio. 

NIRAS en de partnerschappen hebben de oprichting van het Lokaal Fonds jarenlang intensief voorbereid. De eerste taak van de bestuurders is om het fonds operationeel te maken. Zo moeten zij de dagelijkse werking van het fonds organiseren en de strategische planning opstellen. 

De financiering van het fonds is gekoppeld aan de vergunning voor de bouw en exploitatie van de oppervlaktebergingsinstallatie. Pas wanneer het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) die vergunning verleend heeft, wordt het fonds gevuld. Omdat dat meer tijd in beslag neemt dan voorzien, heeft NIRAS een voorschot op het beginvermogen vrijgemaakt van 1 miljoen euro. 

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio