Positief advies voor windturbines op bedrijfssite Sibelco

Archiefbeeld. Foto: GVA

Positief advies voor windturbines op bedrijfssite Sibelco

Print
Mol - Het gemeentebestuur van Mol adviseert positief voor de milieuvergunning van drie windturbines op de bedrijfssite van Sibelco op de grens met Dessel.

Tijdens het openbaar onderzoek liepen er in Mol geen bezwaarschriften binnen. Uiteindelijk beslist de deputatie van de provincie Antwerpen over de milieuvergunning.

Daarnaast loopt er een procedure voor de stedenbouwkundige vergunning. Hierover beslist de Vlaamse overheid.

Ook buurgemeente Dessel heeft voor beide vergunningen een adviesbevoegdheid. Pas wanneer de twee vergunningen afgeleverd zijn, kan de realisatie starten.

Volgens het ingediende aanvraagdossier gaat het om drie windturbines met een tiphoogte van 155 meter. De opgewekte elektriciteit is hoofdzakelijk bedoeld voor de eigen bedrijfssite van Sibelco.

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio