Mol verdeelt 10 825 euro over sociale projecten en activiteiten

Op de gemeenteraad van Mol werd de verdeling goedgekeurd voor de subsidies van sociale projecten en activiteiten. In totaal gaat het om een bedrag van 10 825 euro, te verdelen over acht initiatieven.

Saskia Van Gestel

Volgende sociale projecten en activiteiten ontvangen een subsidie:

> Ziekenzorgkernen: Verschillende ziekenzorgkernen organiseren activiteiten voor zieke en gezonde leden. Daarnaast gaan vrijwilligers ook op huisbezoek. Zo doorbreken zij het isolement waarin langdurig zieken soms leven.

> Vrijwillige Thuishulp: Via deze vereniging, een onderdeel van de seniorenraad, zijn vrijwilligers actief op tal van terreinen binnen de zachte sector. De vereniging zorgt voor vorming, verzekering, omkadering en waardering van de vrijwilligers.

> Project 80-plus: Voor oudere senioren is het dagdagelijkse seniorenaanbod soms te hoog gegrepen. De initiatieven die binnen dit project worden opgestart moeten voorkomen dat 80-plussers in een isolement terechtkomen.

> Raadplegingen Kind en Gezin: De raadplegingen van Kind en Gezin zijn erg belangrijk voor de baby’s en hun ouders.

> Ondersteuning Gezinsbond (onder andere bejaardengezelschapsdienst): De gezelschapsdienst voor ouderen, zieken en gehandicapten van de Gezinsbond werkt met vrijwillige medewerkers.

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio