Vergadering GeCoRo Meerhout

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening van Meerhout vergadert op maandag 16 februari om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Meerhout.

Saskia Van Gestel

Op de agenda staan de volgende punten:

1. Goedkeuring verslag 13 januari 20152. Advisering stedenbouwkundige aanvraag - Cools Diary nv - dempen en herprofileren waterloop - Weierstraat3. Advisering Afbakeningslijn meergezinswoningen4. Advisering ontwerpreglement groenschermen en heraanplantingen5. Varia – rondvraag.

De vergaderingen van de commissie worden enkel openbaar gehouden indien op de zitting over één of meerdere punten daartoe beslist wordt met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden.

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio