Ursulinen plant grootse renovatie

Print

Een impressie van de nieuwbouw, een ontwerp van Hasa architecten uit Muizen. Foto: GvA

Mechelen - Ursulinen Mechelen investeert bijna een miljoen euro in de renovatie van een oude vleugel tot drie grote klassen voor de basisschool. Die krijgt ook nieuw sanitair. Het project is nog maar het begin van een groots renovatieplan dat een van de grootste scholen van de stad in tien jaar tijd hoopt te realiseren.

De investering komt er niet zomaar. Studies wijzen uit dat in het basisonderwijs in Mechelen-centrum tegen 2019 een tekort dreigt van 249 plaatsen in het kleuteronderwijs en tegen 2024 563 plaatsen in het lager onderwijs. “De stad wil het mogelijke capaciteitstekort niet afwachten en werkt samen met de scholen aan oplossingen. Dat gebeurt met steun van de Vlaamse overheid”, zegt algemeen directeur Francis Van Caer. De basisschool telt vandaag 410 leerlingen. Tien jaar geleden waren dat er nog 290.

Buurt betrekken

De directie heeft de plannen voor de uitbreiding woensdagavond voorgesteld aan de buurt. “Omdat wij open communicatie en een goede verstandhouding met buurtbewoners belangrijk vinden”, geeft de directeur aan. Ingeborg De Cooman, beleidsmedewerker communicatie, wordt voor omwonenden het aanspreekpunt. “Wij willen de hinder tot een minimum beperken”, zegt ze.

Sint-Annagebouw

De komende jaren staan er heel wat renovaties op stapel. Een eerste is de verbouwing van het Sint-Annagebouw. “Tot 1961 heeft dat dienst gedaan als leerwerkhuis waar meisjes tegelijk ook leerden rekenen en Nederlands kregen. Ze kregen ook de basis mee van huishoudkunde”, vertelt Van Caer. Momenteel staat het gebouw leeg, maar daar komt verandering in. “Wij maken er drie grotere klaslokalen voor onze lagere school van, lokale die voldoen aan alle moderne noden”, stelt de algemeen directeur. Ursulinen werkt daarvoor samen met Hasa architecten uit Muizen. “Door de integratie ontstaat ook een overdekte speelplaats. Jongens en meisjes krijgen afzonderlijk sanitair”, zegt Wim Van Dessel, directeur van de basisschool.

Moet in 2016 klaar zijn

Voor dat project heeft de school bij de stad reeds een bouwvergunning aangevraagd. “Wij willen in de loop van volgend jaar starten met de realisatie, om in 2016 klaar te zijn”, stelt Van Dessel. Tegen die tijd moet al een tweede werf opgestart zijn. Voor de renovatie van de secundaire school waar vandaag maar liefst 1470 jongeren school lopen, kan Ursulinen Mechelen rekenen op ‘DBFM Scholen Voor Morgen’, een publiek-private samenwerking. Die zal volgens de zogenaamde DBFM-formule instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gebouwen.

Twee projecten in voorbereiding

Twee fases zijn in voorbereiding. Een eerste is het optrekken van een volledig nieuw gebouw aan de huidige parking in de Sint-Jacobstraat. “Ondergronds komt daar een fietsenstalling en deels ook de sporthal. De rest van de sporthal en klassen brengen wij onder in twee bovengrondse bouwlagen”, legt Francis Van Caer uit. In een tweede fase is opnieuw de basisschool aan de beurt. In de Groenstraat moet dan een nieuwbouw verrijzen met ruimte voor onder meer zes klaslokalen, een turnzaal en de directie en het secretariaat. “In november neemt het schoolbestuur een beslissing ”, zegt de algemeen directeur nog.

Beleidsmedewerker Ingeborg De Cooman kan u bereiken via bouwwerken@ursulinenmechelen.be

 

 

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio