© rr

© rr

© rr

1 / 3
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Parking oude Brico (nog even) vuilnisbelt

Er zijn een handvol ingrepen in de maak om de parkingsite aan de voormalige Brico, tussen de Lindelei en de Statielei in Mortsel, op te waarderen. Vandaag lijkt het er meer op een openbare vuilnisbelt dan wat anders, met alle problemen voor omwonenden vandien.

Seppe Slaets

“Iedereen komt hier sluikstorten”, vertelt buurtbewoner en voormalig raadslid Danny Van Clapdurp die alarm sloeg. “Dat trekt bovendien heel wat ongedierte aan. Ook ‘s avonds, als het daar één donker gat is, gebeuren er dingen die niet kunnen. Over het nachtlawaai dan nog maar te zwijgen. Heel wat mensen komen hier ook gratis parkeren. De stad loopt zo in de ondergrondse parking van het Stadsplein, die ze zo promoot, heel wat inkomsten mis." Tot grote opluchting van de omwonenden volgen er na overleg met alle betrokken partijen de nodige inspanningen om de “kankervlek” te bekampen: een bareel, de eigenaars van de terreinen kregen de opdracht het vuil beter bij te houden en pakweg extra politiepatrouilles.

“Probleem is een beetje dat het daar semi privé-terrein is waar we als stad weinig kunnen ondernemen", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Steve D’Hulster (sp.a). "Ondertussen zit het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) voor die zone daar in de ontwerpfase. We bekijken wat er allemaal kan. En we toetsen pakweg de mogelijkheid van nieuwe woonblokken aan de Lindelei op de draagkracht van de omgeving."

Lees het hele verhaal maandag in Gazet van Antwerpen - editie Zuid