© Archief

Vleermuizen eisen hoofdrol op in Fort 4

De vleermuizenpopulatie krijgt in het beheerplan voor Fort 4 een belangrijkere rol toebedeeld dan bij het initiële ontwerp. Daarmee tracht het stadsbestuur tegemoet te komen aan de bezwaarschriften ingediend door Natuurpunt.

Seppe Slaets

“Het klopt dat we de vleermuizen als troef misschien te weinig hebben uitgespeeld in ons beheerplan", aldus schepen voor Ruimtelijke Ordening Steve D'Hulster (sp.a). Vandaar dus de toevoeging van een cruciale alinea in de bundel met voorschriften en richtlijnen . “Het is belangrijk dat deze waardevolle dieren in het Fort 4 meer onder de aandacht worden gebracht van zowel het grote publiek als van de wetenschappelijke wereld. Dit vergroot niet alleen de kennis over vleermuizen, maar het kan het fort ook een extra trekpleister geven en het eco-toerisme stimuleren.”

Bijgevolg waakt Mortsel in de toekomst extra streng over de zogenaamde verstoringsgevoeligheid van de dieren. “We stellen het agentschap Natuur en Bos voortaan tijdig op de hoogte van bepaalde activiteiten. Indien nodig kunnen ze dan een vleermuisspecialist aanstellen. Verder maken we tegen april 2015, samen met Natuur en Bos, werk van een actieplan vleermuizen waarin we bijkomende beschermingsmaatregelen voorzien. Zodoende bieden we meer garanties naar de vleermuizen toe, zonder de andere zaken die we willen doen rond recreatie te hypothekeren”, aldus D’Hulster.

Lees het hele verhaal woensdag in Gazet van Antwerpen – editie Zuid

Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio