© GvA

Vleermuizen bedreigd in Fort 4?

Natuurpunt roert zich - na het bouwproject Brialmont - nu ook in het dossier van het beheerplan voor Fort 4, dat volgende week ter stemming ligt in de gemeenteraad. “Dit plan houdt te weinig rekening met de vleermuizen.”

Seppe Slaets

Volgens de natuurvrienden zijn er te veel tegenstrijdigheden in het beheerplan. “Er rust veel druk op de forten om ze te restaureren en opnieuw in gebruik te nemen”, licht Kris Boers van de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt toe. “Die combinatie is niet evident. We merken in het beheerplan voor Fort 4 dat heel wat ideeën niet op elkaar zijn afgestemd. Zo wil Mortsel intensiever gebruik maken van het reduit en de rondgang in het binnenfort. Maar dat is nu net een zeer belangrijke paarplaats voor de vleermuizen. Aan de hoofdingang huizen ook enkele kolonies. Meer passage daar is dus niet wenselijk.”

“Dit blijft een eeuwige discussie”, meent schepen van Ruimtelijke Ordening Steve D’Hulster (sp.a). “We weten dat Fort 4 voor die vleermuizen een heel belangrijke plaats vormt. En we moeten die dieren beschermen. Maar als we Natuurpunt zouden volgden, dan mogen we daar helemaal niets meer doen. Terwijl we recreatie op die terreinen ook heel belangrijk vinden. We dienen dus te zoeken naar een constant evenwicht. En we bekijken hoe we de bezwaren kunnen verwerken in het fortbeheerplan.”