Belastingen blijven stabiel

Er komt in Mortsel volgend jaar geen verhoging van de belastingen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdag nagenoeg unaniem beslist.

Seppe Slaets

De vrees voor een verhoging bij vele inwoners bleek dus ondanks het ongunstige economische klimaat ongegegrond. De Mortselaars moeten in 2015 niet meer belastingen betalen. Het stadsbestuur handhaaft de tarieven zoals die de voorbije jaren golden.

En dat betekent dat de aanvullende gemeentebelasting op natuurlijke personen opnieuw wordt vastgesteld op 7,20%. De opcentiemen op onroerende voorheffing blijft dan weer steken op 1.125 opcentiemen. Tijdens de goedkeuring zette iedereen zich mee achter het voorstel. Enkel oppostiepartijen Vlaams Belang (tegen) en Mortsel Anders (onthouding) stemden anders. Benieuwd wat het status quo van de gemeentebelasingen zoal teweegbrengt in de gemeentebegroting. Die legt het stadsbestuur volgende maand ter stemming voor aan de gemeenteraad.