© W&F

Iedereen kan in november ei kwijt over toekomstplannen

Fort 4 stilaan in finale plooi

Er ligt een nieuw beheerplan op tafel om de toekomst van Fort 4 vast te leggen. Een maand lang mag heel Mortsel zijn zegje doen over het ontwerp.

seppe.slaets

Het beheerplan omschrijft hoe het fort er momenteel uitziet en wat er de komende 20 jaar allemaal gaat gebeuren. Officieel klinkt de visie: “Fort 4 verder uitbouwen als aantrekkingspool voor mensen waarbij erfgoed, natuur en recreatie in evenwicht zijn. In de dicht bebouwde omgeving zal het fort zorgen voor een oase van rust voor de wandelaar, maar zal het er ook geregeld bruisen van leven voor jong en oud.”

“Er bestaat wel degelijke een spanningsveld tussen meer volk lokken naar het fort, de eigenheid van de historische gebouwen en het groen”, stelt schepen voor Ruimtelijke Ordening Steve D’Hulster (sp.a). “Maar ook voor de vleermuizen moeten we duidelijker een en ander afbakenen. De site rond de evenementenshelter zien we bij dit alles als een belangrijke recreatiezone. Aan de fortvijver kunnen daar vissers hun ding doen. We namen ook de brug op in het plan. Die moet het fort veel dichter brengen bij het stadscentrum en we trekken die op achter het stadhuis richting de rechter caponnière. Wanneer? Dat hangt af van de beslissingen die er vallen rond de toekomst voor het stadhuis. En van het ontwerp natuurlijk. Een soort pontonbrug zouden we daar sneller kunnen realiseren dan een architecturale parel.”