© sdl

Gesloten instelling criminele illegalen aan bod in districtsraad

De gesloten instelling voor illegale criminelen die door staatssecretaris Theo Francken in Zandvliet wordt gepland en die door het volk “het gevang” wordt genoemd , zorgde voor enige ophef in de districtsraad van maandagavond te Berendrecht. Schepen Bartholomeeussen (S.PA) die districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA; aan het werk ) verving, was klaarblijkelijk op vragen voorbereid.

Staf De Lie

Hij zegde begrip te hebben voor de onrust bij de bevolking die (zoals hij) het nieuws moest vernemen via de pers. “Pas na aandringen kregen wij een mailtje met een summiere schets van het project”, zei hij. De plaatsvervangende burgemeester zei ook dat de noodzaak van zo’n instelling niet wordt betwist. “De inplantingskeuze gebeurde echter zonder enig overleg met het district. Dit geeft blijk van minachting en onderwaardering door het stadsbestuur”.Bartholomeeussen stipte ook aan dat de keuze een verloochening betekent van het Ruimtelijk Structuurplan voor Berendrecht-Zandvliet-Lillo, dat vorig jaar tot stand kwam. Meteen worden ook de toekomstplannen voor het terrein bij de autoweg A12 (zoals recyclagecentrum, parking voor vrachtwagens en een wegrestaurant met renovatie van de Weeltjeshoeve) van tafel geveegd . Bartholomeeussen zei ten slotte dat het bezoek van Francken duidelijk om een briefing ging van het N-VA partijbestuur. “Gelukkig komen er nog verplichte inspraakprocedures en een aanvraag tot bouwvergunning”, besloot de plaatsvervangende burgemeester. Vanuit het publiek kwamen nog enkele voorstellen om de inplanting van de instelling naar elders over te brengen, zoals bvb de Zandvlietsluis, maar daar werd niet verder over uitgeweid. Schepen Rudi Sempels zei dat hij maandag laat het bericht had gekregen dat Theo Francken naar de polder zou komen. Bewoner Koen Spitaels vroeg of de bevolking verder wordt ingelicht en of de Weeltjeshoeve nu wel of niet wordt gered. Raadslid Willem van Alsenoy, die zich hiervoor inzet, was niet aanwezig. (sdl)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners