Commissaris Bob Van Eyken met pensioen

Print

Bob en echtgenote tijdens zijn toespraak Foto: sdl

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Commissaris Robert (Bob) Van Eyken is met pensioen. Samen met zijn echtgenote Suzanne De Lie trakteerde hij op vrijdag 5 mei 2017, oud-collega’s, districtsbestuur en districtshuismedewerkers, waarmee hij in zijn 40-jarige carrière met plezier heeft samengewerkt, op een aangename receptie in de feestzaal van Blidscap in Zandvliet.

Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. districtsburgemeester Carl Geeraerts, districtsschepen Rudi Sempels en districtsraadsvoorzitter Karel Hendrickx.  (Districtsschepen Bartholomeeussen was verontschuldigd.) Ook Oud-Commissaris Pierre Brands van wie Bob de taak in Berendrecht had overgenomen en afdelingschef Commissaris Jan Blendeman, die recent met zijn pensionering op 1 mei het voorbeeld van Bob heeft gevolgd, kwamen afscheid nemen. 
Bob hield een korte maar gevatte toespraak, waarin hij zijn leven bij de politie schetste, hoe hij het van agent tot commissaris bracht met standplaats in Berendrecht. Hij bedankte iedereen: districtsbestuur en medewerkers, collega’s en oud-collega’s van de wijkafdeling, administratie, interventie, verkeer en onthaal voor de jarenlange goede samenwerking.  Hij benadrukte tevens dat hij hun vaak spontane hulp en steun bij het uitvoeren van zijn functie als wachtofficier, coördinator en leidinggevende heel erg op prijs heeft gesteld en hij op die manier mocht ervaren dat echte collegialiteit nog bestaat. Een luid applaus onderstreepte de woorden van de afscheidnemende commissaris.

 

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio