© sdl

Ook Berendrecht en Ekeren in Nacht van de Duisternis

Op zaterdag 8 oktober neemt de stad Antwerpen deel aan de 21ste Nacht van de Duisternis. Ze dooft de klemtoonverlichting op 23 locaties in de stad. Doel is de aandacht vestigen op de problematiek van lichthinder.

Staf De Lie

Tijdens de Nacht van de Duisternis dooft de stad de klemtoonverlichting op 23 locaties. De aanstraling van de gevels op de Grote Markt, Kaasrui, Suikerrui en Oude Koornmarkt wordt ook gedoofd. De openbare verlichting blijft wel branden. Met deze symbolische actie, die georganiseerd wordt door de Bond Beter Leefmilieu, wil de stad de aandacht vestigen op de lichthinder. Hieronder vindt u een overzicht van de gebouwen waar in de Polder de klemtoonverlichting zal gedoofd worden op 8 oktober: beeld de Monniken voor WZ Monnikenhof in Berendrecht en het beeld ‘Den Bierpruver’ in Ekeren.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio