© sdl

Indaver herstart met een draaitrommeloven

Op 5 maart heeft Indaver een van de drie draaitrommelovens op haar site in Antwerpen/Lillo terug in dienst genomen. In eerste instantie werd de installatie opgewarmd met zuivere brandstof tot de benodigde verwerkingstemperatuur.

Staf De Lie

Vanaf volgende week zal terug afval kunnen verwerkt worden. De herstelwerken aan de twee overige thermische verwerkingsinstallaties op het terrein zullen nog een aantal weken in beslag nemen. Deze installaties hebben schade opgelopen door uitval van een aantal meet- en regelsystemen en door brandschade aan de bekabeling. Om te beginnen zal vast afval vanuit de bunker en vloeibaar afval vanuit het tankpark verwerkt worden.

Tankwagens

De meeste afvalstoffen worden in bulk aangeleverd. Dit afval wordt vanuit de bunker met grijpers in de vulschacht van de draaitrommeloven gebracht. Vloeibare afvalstoffen worden vanuit het tankpark via leidingen naar de oven gepompt. Voorlopig zal er nog geen vloeibaar afval rechtstreeks vanuit tankwagens verwerkt worden. Het incident deed zich voor met één van deze tankwagens. Dit afval wordt via een directe voedingslijn in de ovens gebracht. Indaver plant een grondige veiligheidsreview van elk individueel voedingspunt alvorens deze terug in gebruik te nemen. Op woensdag 2 maart is Indaver gestart met de opruimwerken van de zone die vernield werd door het incident. Deze werken zullen tot midden maart duren. Nadien wordt deze zone heringericht.

MEER OVER Haven Antwerpen

Nu in het nieuws