Willem I, een koning voor Antwerpen

Print

Minister-president Bourgeois legde namens de Vlaamse regering en in gezelschap van burgemeester Verkerk een krans neer op het graf van Willem I Foto: sdl

Antwerpen / Luchtbal-Rozemaai / Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Zwijndrecht - In de Nieuwe kerk in Delft heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) woensdagmorgen hulde gebracht aan koning Willem I. Hij legde, in gezelschap van de Delftse burgemeester Bas Verkerk, namens de Vlaamse regering een krans neer op zijn graf.

Het bezoek stond in het teken van ‘de verwezenlijkingen  van Willem I en de tweehonderdste verjaardag van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden waartoe ook België en Luxemburg behoorden. De Vlaamse minister-president zei in een kort huldewoord dat Willem erg veel deed voor ons land, onder meer op economisch gebied. En ook voor Wallonië waar de staalnijverheid en de mijnbouw door hem werden gestimuleerd.
 De haven van Antwerpen werd door hem verder uitgebouwd. Handel en scheepvaart bloeiden op.Antwerpen werd in de periode 1815-1830 groter dan Rotterdam.
Zelfs nadat in 1830 het Koninkrijk uiteen ging en zich splitste in Nederland, België en Luxemburg, zorgde hij ervoor dat in het scheidingsverdrag (1839) werd bepaald dat de Schelde ten allen tijde toegankelijk moest zijn voor de scheepvaart. Deze bepaling is van belang geweest voor het afdwingen van de Scheldeverdieping. Waardoor de grootste schepen tot nog toe in de Antwerpse haven kunnen afmeren. 

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio