© xdl

Gerechtelijke onteigening Opstalvalleigebied afgewezen door de Vrederechter

In het raam van de uitvoering van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Antwerpse haven wou het Vlaams Gewest een groot aantal gronden in de Opstalpolder onteigenen om daar natuurgebied van te maken. De vrederechter sprak zich vorige week in een vonnis echter uit tegen deze onteigening.

Staf De Lie

Naast een aantal argumenten die te maken hebben met de rechten van de verdediging, is de rechter van oordeel dat de motivatie van het Vlaamse Gewest om de gronden te onteigenen absoluut niet voldoende onderbouwd is. Dit vonnis is historisch te noemen in de zin dat het zowat de eerste keer is dat het Vlaams Gewest wordt teruggefloten in een onteigeningsprocedure in het kader van de ontwikkeling van de haven.Tegen het vonnis van de vrederechter is nog hoger beroep mogelijk. Commentatoren stellen dat omwille van de duidelijkheid van het vonnis van de vrederechter, een dergelijke beroepsprocedure evenwel niet vanzelfsprekend zal zijn voor het Vlaamse Gewest.BurgemeestersDe inwoners van de Polderdorpen verwachten dat ook met hun verzuchtingen wordt rekening gehouden. Vorig jaar werden in een mum van tijd immers meer dan 1000 handtekeningen verzameld voor de actie “Red de Berendrechtse Polder”. Zo stelt Carl Geeraerts, districtsburgemeester van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. ”Er moet absoluut een oplossing geboden worden voor de problemen van wateroverlast die vele inwoners treft sinds de aanleg van de eerste fase van het natuurgebied Opstalvalleigebied. Het is ook moeilijk te begrijpen voor onze mensen dat er een grote investering gebeurt voor geluidsschermen langsheen het geplande natuurgebied voor de rust van eenden en andere watervogels, maar dat er blijkbaar geen budgettaire ruimte is om geluidsschermen te plaatsen voor de inwoners van Berendrecht en Zandvliet in wiens achtertuin de A12 passeert.” Velen stellen zich ook de vraag of het in tijden van budgettaire krapte wel verantwoord is om enkele 10-tallen miljoenen euro te spenderen aan de inrichting van een moerassig natuurgebied. Burgemeester Rik Frans van Stabroek: “Het lijkt tijd om de ideeën voor een alternatieve invulling van het gebied met respect voor de bestaande natuur een kans te geven. Zo kunnen we met weinig middelen toch grote resultaten boeken.” (sdl)

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio