© sdl

© sdl

1/2

Schepen Bruno Byl: 'mooie voortuinen sieren het straatbeeld'

Mooiste voortuinen bekroond

Voor de tweede maal organiseerde het gemeentebestuur een wedstrijd voor de mooiste voortuin. Vijftien inwoners namen deel. De voortuinen werden door een jury twee maal onaangekondigd bezocht en gequoteerd op basis van algemene indruk, ecologie, plantenkeuze, compositie en onderhoud.

Bij de ontvangst van de winnaars schetste schepen Bruno Byl (CD&V) het belang van een mooie voortuin. Die zorgt niet alleen voor het privé genot van de eigenaar maar geeft het straatbeeld ook een aangenaam uitzicht. Ook het niet verharden van de voortuin zorgt er voor dat er infiltratie is en minder wateroverlast bij hevige regenbuien. Er werd nogmaals op gewezen dat de gemeente geen pesticiden meer gebruikt om het onkruid te verwijderen. Bewoners zijn er volgens het politiereglement eveneens toe verplicht voetpad en goot palend aan hun woning of grond onkruidvrij te houden. De drie eerste plaatsen van de wedstrijd waren: 1- Pauline De Meulenaere, Krijgsbaan 151; 2 - Chantal Marcipont, Leeuwerikenlaan 18; 3- Gilbert Van Moer, Fortlaan 34.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio