© Pol Coeman

Opnieuw speelstraten

Wie zijn straat deze zomer wilt inrichten als speelstraat, maakt daar best vandaag al werk van. Alle aanvragen moeten binnen zijn vóór 31 maart 2015.

Stefan Beeldens

Alle kinderen willen weleens op straat spelen en voor ouders is het de ideale gelegenheid om een praatje te maken met de buren.

Een speelstraat wordt voor enkele uren afgesloten met hekken. De straat moet binnen de bebouwde kom met vooral woonhuizen liggen of een snelheidsbegrenzing van maximum 50 km/uur hebben.

Verzamel op het aanvraagformulier handtekeningen van alle buren die al dan niet akkoord zijn met de aanvraag. Geef op dit formulier ook minstens drie inwoners op die als monitor willen optreden in de speelstraat.

PRAKTISCH

Vraag je aanvraagformulier aan via pi@edegem.be