© ram

Gemeentewegen worden zone 70

Binnenkort mag je als automobilist zo goed als nergens op het grondgebied van Hoogstraten nog sneller rijden dan zeventig kilometer per uur. Alleen op de Bredaseweg in Minderhout blijft de maximumsnelheid 90 km per uur.

Ronny van den Ackerveken

Nu al mag op de meeste gewestwegen niet sneller dan zeventig gereden worden buiten de bebouwde kom. "We willen ook op gemeentewegen de maximumsnelheid van negentig ombuigen naar zeventig", zegt schepen van mobiliteit Marc Haseldonckx (CD&V). "Dan houden we drie snelheidsregimes over. In de schoolomgevingen blijft ofwel een permanente zone 30 ofwel enkel bij het begin en einde van de schooldag."

De borden van de bebouwde kom duiden de zone vijftig aan. In Minderhout wordt de bebouwde kom op twee plaatsen uitgebreid. Op de Bredaseweg komt het bord aan het kruispunt met Beemden en op de Meerseweg aan het kruispunt met de Minderhoutsestraat.

Opvallend is dat de Bredaseweg als gewestweg toch negentig als maximumsnelheid behoudt. "We hebben dit besproken met AWV. Op een lange rechte baan met aan beide kanten vrij liggende fietspaden is 90 km per uur mogelijk."

Het reglement voor de snelheidszones moet eerst nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden en daarna nog langs de provincie en de bevoegde minister passeren.

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio