Begroting (nog) niet goedgekeurd na onenigheid in districtsraad

Foto: WH

Begroting (nog) niet goedgekeurd na onenigheid in districtsraad

Print
Berchem - De meerderheid is opgestapt in de districtsraad omdat de oppositie niet wilde instemmen met de hoogdringende vervanging van een raadslid.

De meerderheid van N-VA, Open Vld en CD&V wilde de vervanging van raadslid Ingrid De Buysscher (N-VA) door Irene Galliaert bij hoogdringendheid als eerste punt aan de agenda toevoegen. De Buysscher ligt na een val vorige week met een gesplinterde heup in het ziekenhuis.

Tijdens de stemming over de hoogdringendheid stemden 12 raadsleden voor en 12 tegen. De Buysscher was de enige afwezige. Door de staking van stemmen geraakte het punt niet op de agenda. 

Namens de sp.a-Groen-fractie voerde Ronny De Bie aan dat het gemeentedecreet bepaalt dat men zich om medische redenen en met een attest van een arts kan laten vervangen als men gedurende een minimale termijn van 12 weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen.

Volgens sp.a-Groen voldoet De Buysscher niet aan die voorwaarde omdat zij als vervangster van de verhinderde Sigrid Fruytier (N-VA) in juni werd aangesteld tot het einde van het jaar. Dat is dus nog maar een periode van zes weken en geen twaalf, zegt De Bie.

Volgens de meerderheid is het echter een standaard procedure dat De Buysscher wordt vervangen door haar opvolgster omdat ze verhinderd is wegens medische redenen. "Het doktersattest zegt dat De Buysscher hier zes maanden niet kan zijn", zei districtsvoorzitter Evi Van der Planken (N-VA). Die periode heeft ze nodig om te revalideren.

Ook Buket Karaca (CD&V) en Kris Gysels (Open Vld) verdedigden de procedure. De Bie bleef echter bij zijn standpunt. "Het attest loopt zes maanden, maar het mandaat van De Buysscher nog maar zes weken. Ik ben niet bereid mee te werken. Het gemeentedecreet is niet bedoeld om een raadslid te vervangen dat nog maar zes weken zou zetelen". Geert Brouwers (Vlaams Belang) sloot zich daarbij aan.

 "De echte reden is dat u de begroting wil amenderen", zei raadsvoorzitter Lieselot Keymis (N-VA). "Een ernstig ongeval wordt misbruikt om politieke spelletjes te spelen", hekelde N-VA-fractieleider Jan Poppe. Daarop riep hij de meerderheid op de zaal te verlaten en werd de zitting opgeschort.

Daardoor raakte de begroting voor 2016, die op de agenda stond, niet goedgekeurd. Dat kan echter nog tijdens de zitting van de districtsraad in december.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio