Puurs knabbelt weer wat van belastingen af

Foto: GRF

Puurs knabbelt weer wat van belastingen af

Print
Puurs - Het gemeentebestuur van Puurs gaat de belastingvoet van de personenbelasting nog een beetje verlagen. Na de daling van vorig jaar van 8 naar 7,9%, vermindert deze in 2015 naar 7,8%, en in 2016 verder tot 7,7%. "Met deze vermindering van 0,3% komen we dicht in de buurt van het Vlaamse gemiddelde", zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

De volgende jaren ogen de Puurse begrotingen mooi. Jaarlijkse begrotingsoverschotten doen daarom de belastingen en schulden dalen, ook al blijven de investeringen op een hoog peil.

"De meerjarenplanning van Puurs geeft aan dat de inspanningen van de voorbije jaren lonen. Bij het begin van de legislatuur werd besloten om OCMW en gemeente in elkaar te integreren. Intussen is dit een feit. Gemeenschappelijke diensten en een volledig geïntegreerde organisatiestructuur zorgen voor meer efficiëntie en dus kostenbesparingen. Daarenboven werden er enkele diensten op een vloeiende manier overgeheveld naar de social profit.

Ook de verkoop van patrimonium (verkoop van het sociaal huis, realisatie van woonkavels) en het maximaal benutten van Vlaamse subsidies hebben bijgedragen aan de positieve vooruitzichten. Onze mensen zullen voelen en zien dat wij in moeilijke tijden toch blijven investeren én financieel iets terugdoen”, geeft burgemeester Koen Van den Heuvel aan.

Lees het hele verhaal zaterdag in Gazet van Antwerpen – editie Mechelen 

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio