© Nicole Verstrepen

Dossier NX krijgt doorstart

Het akkoord dat bereikt is over de Oosterweelverbinding heeft ook consequenties voor de NX, de langverwachte nieuwe verbindingsweg die de dorpskernen van Kapellen en Stabroek moet ontlasten. Het plan MER moet geactualiseerd worden. Burgemeesters Rik Frans (N-VA) en Dirk Van Mechelen (Open Vld) reageren tevreden. "Er zijn nu concrete engagementen vanwege minister Joke Schauvliege", stelt Rik Frans.

Nicole Verstrepen

Het oude MER-plan, dat dateert van 2012 is juridisch niet meer voldoende om mee verder te werken.

"Dit plan is gedateerd en de uitgangssituatie is ondertussen ingrijpend veranderd door de beslissingen in het kader van het Toekomstverbond", stelt burgemeester Rik Frans.

"Het MER-plan zoals het nu voorligt, vormt geen wettelijke basis om een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te maken. Er moet een actualisatie komen waarbij de NX wordt gekoppeld aan het Haventracé van de Oosterweelverbinding. Het is de bedoeling dat beide trajecten tegelijk 'sporen'", stelt Kapels burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld).

Het RUP zal samen met het nieuwe MER opgemaakt worden via de integratieprocedure. Dit gaat sneller dan voorheen.

"In januari stelt minister Schauvliege een projectteam aan dat een startnota moet opstellen om het project op de rails te zetten. De conclusies ervan zullen door de Vlaamse regering nog voor het zomerreces geagendeerd worden. Nadien volgt een openbaar onderzoek en een publieke raadpleging. Gouverneur Cathy Berx treedt op als procesbegeleider.

"De Stabroekse burger krijgt nog zeker zijn zeg via inspraakmomenten", aldus nog Rik Frans.

"Wees gerust. We staan echt al een heel eind verder dan in 1995. Het Havenbedrijf wil een nieuw logistiek park bouwen. Daarvoor is het nodig om de A12 te ontsluiten, bovenaan, maar dus ook onderaan. Er is nu al een quasi akkoord over het tracé", aldus nog Kapels burgemeester Dirk Van Mechelen.

"Neen, het transitverkeer uit Essen, Kalmthout, Ossendrecht, Woensdrecht,... mag niet door onze dorpskernen blijven denderen", besluit Rik Frans.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio