Geen 'interne discussie' bij N-VA

Print
Wuustwezel - Uit onze vorige bijdrage over het invoeren van de GAS-boetes, zou men kunnen afleiden dat er bij N-VA een meningsverschil was. Dat is duidelijk niet he geval.

"De weergave van de feiten strookt niet met de werkelijkheid", merkt Chil Brant op. "In het artikel lijkt het alsof er binnen onze fractie een discussie was over de teksten. Dit was allerminst het geval. Onze fractie heeft bij de voorzitter geprotesteerd omdat het CD&V-bestuur plotseling ad-hoc nieuwe teksten voorlegde omdat zij, volgend ons op aangeven van de politie, tot de vaststelling waren gekomen dat de oorspronkelijk aan de gemeenteraadsleden bezorgde teksten, niet conform de wetgeving waren. Daarom wilde wij eerst de nieuwe tekst grondig bekijken alvorens erover te stemmen."

CD&V, N-VA, Open VLD, Vlaams Belang keurden het reglement goed. Plus onthield zich.

 

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio