© W&F

© W&F

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Districtsraad adviseert na correctie masterplan Hoekakker gunstig

Het reserve woonuitbreidingsgebied Hoekakker in Ekeren-Donk is sinds 1 januari van dit jaar woonzone geworden. Projectontwikkelaar Vooruitzicht en huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning plannen een nieuwe wijk met 600 woningen en appartementen en enkele voorzieningen rond een publiek park.

Marc Wouters

Een ruime meerderheid in de districtsraad van Ekeren is niet tegen de verkaveling, maar adviseert onder meer een groenere invulling van Hoekakker en een verbeterd mobiliteitsplan. Samen met oppositiepartij sp.a kunnen de meerderheidspartijen in de districtsraad van Ekeren, N-VA, CD&V en Open VLD, zich maar deels vinden in het opgestelde masterplan. Groen wil Hoekakker behouden zoals het nu is, Vlaams Belang volgt op twee artikels na de meerderheid. De raad formuleert in zijn advies een aantal strikte voorwaarden op vlak van ruimtegebruik, waterhuishouding, bebouwing, duurzaamheid en gemeenschapsfuncties. De ontwikkeling van Hoekakker moet voor de districtsraad in harmonie aansluiten bij Ekeren-Donk zodat het dorpskarakter en de identiteit van de wijk gevrijwaard blijven. Wat betreft de mobiliteit is de raad onverbiddelijk. Het studiebureau BUURT moet zijn huiswerk herdoen.

Lees het hele verhaal donderdag in Gazet van Antwerpen - editie Stad.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners