© W&F

Bebouwing aan de rand van Hoekakker is mogelijk

Hoekakker is een 19 hectare open gebied in de Ekeren-Donk. Volgens de stedenbouwkundige voorschriften wordt Hoekakker vanaf 2016 automatisch een woonzone. Door de overstromingsgevoeligheid is het niet vanzelfsprekend dat er gebouwd kan of mag worden.

Marc Wouters

Het binnengebied Hoekakker tussen de Prinshoeveweg en de Gerardus Stijnenlaan, bestaat uit weilanden en akkers. Het grootste gedeelte van Hoekakker is eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Vooruitzicht en De Ideale Woning. Er is plaats voor 400 woningen. Maar het gebied is watergevoelig en dan rijst de vraag of er zo maar gebouwd kan worden.

Het huidige stads- en districtsbestuur wil Hoekakker maximaal als groene zone behoud. “Maar we moeten ook realistisch zijn”, zei districtsburgemeester Koen Palinckx (NV-A). Verschillende studies door bevoegde diensten naar de watergevoeligheid van Hoekakker, laten verstaan dat bebouwing aan de rand van het gebied onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. “Enkel op die manier kunnen we het grootste deel van het gebied vrijwaren van bebouwing.” Sp.a Ekeren wil het gebied honderd procent van bebouwing vrijwaren.

Lees het hele verhaal dinsdag in Gazet Van Antwerpen – editie Stad

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners