Eindelijk camera op Hoek: “Wie nu nog te hard rijdt, krijgt een fikse boete!”

Print
Essen - Sinds de aanleg van de dorpskern van Hoek werden ook verkeerslichten geplaatst ter hoogte van de poort van kleuter- en lagere school Mariaberg. Enerzijds om de kinderen veilig te laten oversteken, anderzijds om de snelheid te minderen. Maar daar hebben sommige automobilisten geen oren naar en negeren de verkeersregels.

“Bij de opstart waren er al wel kinderziektes in verband met de 30km/u zone tijdens de schooluren”, zegt Ludo Somers (CD&V). “Tijdens de raad van september 2015 werd de vraag gesteld om extra maatregelen te treffen omdat toen al bleek dat veel chauffeurs de lichten negeerden en gewoon door het rode licht reden. Chauffeurs die hard genoeg reden konden nog net door het groene of oranje licht, maar chauffeurs die zich wel aan de snelheid hielden werden gestraft en stonden voor een rood licht.”
De politiezone Grens deed regelmatig controles maar de meldingen van roodrijders bleven komen. ”De mobiele camera die aangekocht ging worden door de politiezone Grens kreeg geen geijkte keuring van het Belgisch meetinstituut”, zegt Brigitte Quick (CD&V), schepen van infrastructuur. “Uiteindelijk besliste de gemeente om zelf budget vrij te maken voor deze aankoop.”

Minstens 174 euro boete

De vaste camera werd onlangs geplaatst en in gebruik genomen. Zowel het rijden door het rode licht als een te hoge snelheid zal geregistreerd en beboet worden. “De boetes zijn niet min”, zegt de schepen. “Al naar gelang de snelheid minstens 174 euro. Hopelijk helpt dit.”


Ook de schoolgaande kinderen op Hoek zijn blij met deze camera. Liesje Van Loon is mama van vier schoolgaande kinderen. “Een paar keer per jaar heb ik overleg met de gemeente in verband met de verkeersveiligheid aan de schoolpoort. In januari 2017 hebben we ook al een actie ondernomen met MILO, de veiligheidsmascotte van de provincie Antwerpen. Elke dag is het immers opletten wanneer ouders en kinderen de straat op het voetpad moeten oversteken. Want ook al was het groen voor de voetgangers, sommige auto’s negeerden het rode licht. De veiligheid van onze kinderen kwam daardoor in het gedrang.”

Trajectcontrole

In het najaar komt er op Hoek een vaste opstelling voor een trajectcontrole. Die loopt vanaf de grensovergang Huybergen tot de dorpskern van Hoek. Op die manier probeert men de snelheid op de Moerkantsebaan naar beneden te krijgen.
 

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio