Informatieavond over dorpskernherinrichting

Foto: if

Informatieavond over dorpskernherinrichting

Print
Olen - Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners van Olen-Centrum en andere geïnteresseerden uit op het infomoment over de heraanleg van Olen-Centrum op maandag 18 mei om 20.00 uur in lokaal dienstencentrum Komie Geire, Herentalseweg 1. De eerder gecommuniceerde infoavond op 7 mei gaat dus niet door.

De gemeente plant vanaf 2016 de heraanleg van de kern van Olen-Centrum. Het is de bedoeling om Olen-Centrum op te waarderen en zuurstof te geven aan het plein en de omliggende straten. De uitdaging is om een evenwicht te vinden tussen een vlotte doorstroming op de gewestweg, goede riolering, het behouden en opwaarderen van groen, het stimuleren van handel en horeca, het behouden van het historische plein en te zorgen voor een bruisende dorpskern die toegankelijk, leefbaar en bereikbaar is voor iedereen.

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio