© Marc Peeters

Subsidie voor fusionerende sportverenigingen

Olense sportverenigingen die fusioneren, kunnen vanaf 1 januari 2015 een subsidie aanvragen bij het gemeentebestuur.

Marc Peeters

Sportclubs krijgen steeds meer te maken met problemen als een tekort aan infrastructuur, trainers, vrijwilligers, sponsors,... Ook de Olense sportclubs kampen met deze moeilijkheden.

Het gemeentebestuur start daarom met een nieuw subsidiereglement om clubs die beslissen te fusioneren te ondersteunen in de algemene werking van de vereniging en om de moeilijkheden die met een fusie gepaard gaan te overwinnen.

Clubs die een subsidie willen aanvragen, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten allebei erkend zijn in de gemeente Olen en actief zijn in dezelfde sporttak. De fusieclub moet voldoende groot zijn (50 leden), een nieuwe naam krijgen en moet er van elke voormalige club iemand in het bestuur zetelen.

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio