© pH7 Positief Hove

Coalitiepartij pH7-Positief Hove wil niet weten van fusie

Coalitiepartij pH7-Positief Hove zegt dat een fusie met Edegem op dit moment uitgesloten is. De partij reageert daarmee op recente uitlatingen van de burgemeesters van Edegem en Hove.

Ludwig Van Gelder

“Het fusiethema werd in de gemeenteraad van januari besproken met alle fracties en werd uitdrukkelijk afgevoerd. Er is in Hove geen enkel democratisch draagvlak om een fusie door te voeren”, zegt voorzitter Herman Puls. “Koen Metsu, de burgemeester van Edegem, lonkt naar Hove met het bekende lokaas, namelijk schuldafbouw van de gemeente en financieel voordeel voor de burgers. De schuldenlast van de gemeente Hove is echter laag, 261 euro per inwoner, in tegenstelling tot de schuldenlast van Edegem, die 917 euro per inwoner bedraagt.”

“De laatste jaren werden er in Hove geen leningen aangegaan om de investeringen te kunnen betalen. De middelen vanuit de belastingen, het gemeentefonds, de Vlaamse subsidies en de dividenden uit intercommunales volstaan om de courante werking en de investeringen te financieren.”

“Het fusieaanbod van minister Homans is voor Hove dus niet interessant. De beloofde toelage per inwoner moet dienen voor afbouw van schuld, die er in Hove nauwelijks is. De schuldenberg van Edegem daarentegen is zo hoog dat men er lonkend uitkijkt naar een fusie met Hove, een aantrekkelijke financiële bruid met een aanzienlijke bruidsschat."

"Een fusie heeft voor de Hovese burgers ook geen financieel voordeel. De belastingen liggen op de gemiddelde lijn van de omliggende gemeenten. Wij zijn geen voorstander van een fusie, maar wel voor een doorgedreven intergemeentelijke samenwerking.”