© Belga

Traject lijnbus 51 wijzigt

Het traject van lijnbus 51 wordt aangepast. Die gaat nu rechtdoor rijden vanaf de Frans Segersstraat, om via de Heuvelstraat Capenberg te bereiken.

Ludwig Van Gelder

Al sinds de vernieuwing van de stationsomgeving is het verboden om met de auto links de Frans Segersstraat in te rijden, voor wie vanuit de Heuvelstraat komt en richting Provinciesteenweg rijdt. Dit om het verkeer vlotter te laten doorstromen en het kruispunt aan de spooroverweg veiliger te maken. Op verzoek van De Lijn bleef de bus er nog afdraaien. Op vraag van het gemeentebestuur komt De Lijn nu terug op deze beslissing en laat ze lijnbus 51 rechtdoor rijden via de Heuvelstraat en de N10 naar P+R Capenberg.

De haltes aan het oude stationsgebouw blijven bestaan voor bus 242, 243 (enkel richting centrum) en 90. Vanaf 14 december rijdt bus 51 dus rechtdoor en zal ze stoppen aan de halte aan het gemeentehuis. De dienst openbare werken en mobiliteit werkt een kleine aanpassing uit aan het kruispunt Heuvelstraat-Frans Segersstraat om de automobilisten het afslagverbod beter te doen naleven.