© jhp

Vredegerecht Wolvertem blijft, Grimbergen sluit

Het Vredegerecht in Wolvertem blijft open, dat van Grimbergen sluit. Dat maakt schepen en federaal parlementslid Sonja Becq (CD&V) bekend naar aanleiding van de derde fase van de hervorming van de vredegerechten door Justitieminister Koen Geens (CD&V).

Joris Herpol

De herschikking van de vredegerechten heeft ook in onze regio een impact, zegt schepen en Parlementslid Sonja Becq (CD&V). “Zeer recent heeft de ministerraad de herschikking van de kantons en vredegerechten verder uitgewerkt. Het kanton Meise is nu bevoegd voor Londerzeel, Merchtem, Wemmel en Meise zelf. Het kanton Grimbergen is bevoegd voor Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos en Zemst. Dat zal veranderen.”

Hogere werklast

“Zo zal het vredegerecht in Grimbergen in de Charleroyhoeve sluiten. De vredegerechten in Asse en Wolvertem (Meise) blijven, maar er komt wel een herschikking van gemeenten. Zo zal het vredegerecht van Wolvertem (Meise) ook bevoegd worden voor Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos. Zemst gaat naar het kanton Vilvoorde. Merchtem, dat momenteel nog bij het kanton Wolvertem is gevoegd, keert terug naar het kanton Asse.”

Door de toevoeging van de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Grimbergen zal er wel een hogere werklast ontstaan in het Vredegerecht in Wolvertem.

Meer inwoners

Sonja Becq: “Naast een stijging van het aantal inwoners en dus ook aantal dossiers, wordt het kanton door de toevoeging van de gemeente Grimbergen ook belast met extra bewindvoeringen. In Grimbergen is immers het Psychiatrisch centrum Sint-Alexius gevestigd. Aangezien er een tussenkomst van de vrederechter hier vereist is, kan dit zorgen voor extra werkdruk.”

“Daarnaast moeten voor het kanton Meise door de bevoegdheid voor de faciliteitengemeente Wemmel, vonnissen in het Nederlands én in het Frans kunnen worden opgesteld. Ook dit verhoogt de werklast. Het feit dat Merchtem bij het kanton Asse wordt gevoegd, betekent dan weer een daling van de werklast. Zo zal het vredegerecht in Wolvertem uiteindelijk bevoegd zijn voor 99.228 inwoners na de volledige hervorming.”

Vrederechter Rudy Verbeke van het kanton Wolvertem is tevreden met de herschikking.

Personeel verhuist

“Ik ben blij dat de vredegerechten, die toch dicht bij de mensen staan, blijven behouden. Al wordt tien procent van de vredegerechten afgeschaft, wat nu op tafel ligt, vind ik een gelijke verdeling van de werklast.” Hoeveel extra medewerkers Wolvertem krijgt, is nog niet duidelijk. Personeel van het vredegerecht in Grimbergen verhuist naar andere vredegerechten of rechtbanken.

Grimbergenaren zullen dus opnieuw naar Wolvertem moeten gaan als ze naar de vrederechter stappen. Wat met het gebouw in Grimbergen gebeurt, is onduidelijk.

Raad van State

Het wetsontwerp over de herverdeling van de kantons en herschikking van de vredegerechten gaat nu eerst naar de Raad van State. Als alles vlot verloopt ,wordt de nieuwe regeling in de loop van het najaar gestemd in het federaal parlement, zodat deze met ingang vanaf 1 januari 2018 van kracht is. De hervorming zelf zou - gespreid over 2 jaar - in verschillende fases worden ingevoerd.

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio