District brengt hulde aan oorlogsslachtoffers

Een ingetogen hulde op de Bist Foto: Luk Luyten

District brengt hulde aan oorlogsslachtoffers

Print
Wilrijk - Elk jaar op 11 november herdenkt het district de Wilrijkenaren die het leven lieten in de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Het districtsbestur, de vaderlandslievende verenigingen van Wilrijk en de vriendenkring van de oudgedienden van de medische dienst brachten op de Bist een stille bloemenhulde bij de panelen waarop de namen staan van gesneuvelde soldaten, weerstanders en krijgsgevangenen die de oorlogen niet overleefden. Ook de burgerslachtoffers die in 1944 en 1945 vielen door V1- en V2-bommen werden in de hulde betrokken. De Koninklijke Harmonie Sint-Bavo zorgde voor een ingetogen muzikale omlijsting.

Na afloop van de plechtigheid was er in het districtshuis een optreden van Les Voix Perdues. Tot slot bood het districtsbestuur een receptie aan.

 

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio