Gewijzigde marktopstelling niet naar zin van sp.a

De nieuwe opstelling van de dinsdagmarkt op de Bist is niet naar de zin van de plaatselijke sp.a.

Luk Luyten

Die vindt een markt een te belangrijk sociaal gebeuren om het te laten verloederen.

Volgens fractieleider Johan Peeters staat de ingreep van het huidige districtsbestuur om de markt te verkleinen haaks op het idee om te investeren in meer sociale ontmoetingsruimte.

Uit de bevraging in 2012 bleek immers dat veel bezoekers de markt liever op de evenementenruimte zouden zien, zodat de hele parking vrij bleef voor zowat 200 auto’s.

“Ook de middenstand had dat graag zien gebeuren”, aldus Peeters. “Bovendien zou de parkeerdruk in de nabijgelegen straten zou op marktdagen een stuk kleiner zijn.”

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio