© Politie Zuiderkempen

Bevolkingsbevraging over veiligheid

Vanaf midden maart ontvangen enkele inwoners in de gemeente Westerlo een vragenlijst in hun brievenbus over verschillende veiligheidsthema's. Via deze vragenlijst van de Veiligheidsmonitor word je als burger bevraagd over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

GVA

Wie deze enquête in zijn of haar brievenbus krijgt, is bepaald door een statistische steekproef. Houd je brievenbus vanaf half maart in het oog. Jouw medewerking is van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig online, via internet of via een vragenlijst op papier. Alles wordt volledig anoniem verwerkt. Dankzij deze informatie kan het veiligheidsbeleid in de gemeente verder uitgewerkt worden. De resultaten worden begin 2019 verwacht. Deze bevolkingsbevraging is een initiatief van de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Info : 014 53 96 00 - www.politiezuiderkempen.be

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio