© Westerlo.be

Blijven de Westelse kerken open ?

Ook in onze gemeente zijn de gesprekken bezig over de toekomst van de zeven parochiekerken en twee kapellen. Op woensdag 17 mei om 20.30 uur is er daarom in de parochiekerk van Oosterwijk in de Kerkhofstraat een open avond voor alle geïnteresseerden. Vooraf is er nog een bijeenkomst met de leden van de kerkbesturen van de zeven parochies van Westerlo.

Leo Brouwers

Alle gemeenten moeten van de Vlaamse overheid, samen met de lokale kerkelijke overheden, een kerkenbeleidsplan opmaken voor de gemeente. Dat plan moet leiden tot een langetermijnvisie op de plaatselijke parochiekerken.

Info : Dienst wonen en patrimonium gemeentehuis, rina.beyens@ocmwwesterlo.be - 014 53 91 29

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio